Henrik Ibsen og Richard Wagner

Da Henrik Ibsen bodde i München og Dresden, var Wagner var et hett navn. Det er utenkelig at ikke Wagner har vært et samtaleemne i Ibsens krets.

Likevel er det lite som tyder på at Ibsen var spesielt opptatt av Wagner. Det er ingen tegn på at han opplevde noen av Wagners operaer.

Wagner nevnes i to av Ibsens brev, begge til teatermannen Ludvig Josephson. Av det første skjønner man at Josephson har bedt Ibsen om hjelp til å skaffe gratisbilletter til verdenspremieren av Nibelungen-Ringen i Bayreuth. Av det andre brevet er det åpenbart at Josephson ikke har mottatt Ibsens første brev, og dette brevet inneholder derfor en gjentagelse av at Josephson ikke skal ha videre forhåpninger om å få billetter til Bayreuth.

 

 

Brev fra Henrik Ibsen til Ludvig Josephson, 14.6.1876

München den 14de Juni 1876.

Kære herr Josephson!

Det var mig et kært og umiskendeligt tegn på Deres venskab for mig at De, tiltrods for Deres mange forretninger, sendte mig ​det lange og udtømmende brev. Hjertelig tak derfor!

Hvad De skriver om de ulemper og ubehageligheder, der ​flyder af Deres stilling ved teatret, overraskede mig igrunden ikke; under ​den nuværende organisation kan det næsten ikke være anderledes; men ​styrelses-sættet bør og må forandres, og til det endemål agter jeg i sommerens løb at gøre et forsøg på at ​gribe aktivt ind gennem nogle opsatser, som jeg tænker at sende til ​ Hjelms ​illustrerede tidende.

​Deres skuespil har jeg læst med megen interesse, men jeg frygter at de samme ​betænkeligheder, som hidtil har afholdt intendanturen fra at bringe «Kongsemnerne» på scenen hersteds, også vil gøre sig gældende hvis der blir spørgsmål om Deres stykke. Under disse tvivlsomme omstændigheder turde det falde vanskeligt at finde en oversætter, som var villig til at udsætte sig for den risiko at have arbejdet forgæves og uden vederlag. Det bedste middel til at få sagen til at gå, vilde være at De personlig kom herned; da kunde vi i fællesskab se hvad der var at gøre.

Jeg har talt med dr: Grandaur i anledning af Deres ønske om at erholde fri adgang til ​forestillingerne i Bayreuth; men han siger at den eneste udvej er at De personlig henvender Dem til Richard Wagner; han tror forresten at der vil indkomme en utallighed af lignende andragender, så det lod til at han ikke var sikker på udfaldet. Prisen på en plads for samtlige 4 forestillinger er 300 RmՖ.

I begyndelsen af denne måned rejste jeg til Berlin for at overvære den ​første opførelse af «Kongsemnerne», der med glimrende pragt blev spillet af ​ Hertugen af Meiningens hoftheaterpersonale. Stykket modtoges med stort bifald og jeg fremkaldtes gentagende gange. Jeg tror ikke at dette var videre behageligt for ​Berliner-recensenterne, ​hvoraf de fleste selv er dramatiske forfattere. Men stykket har alligevel gået 9 gange irad, og skulde have gået oftere hvis Meiningernes forestillinger ikke allerede den 15de dennes skulde afsluttes. Efter første forestilling blev jeg af hertugen indbuden til at besøge ham på hans lystslot ​Liebenstein ved Meiningen, hvor jeg har boet indtil jeg i forgårs vendte tilbage hertil. Ved afrejsen dekorerede han mig med ridderkorset af den ​Sachsisch-Ernestinske husordens 1ste klasse. ​«Kongsemnerne» skal nu også gives i Schwerin, og ​ «Hærmændene» er antaget ved Burgtheatret i Wien , hvor Charlotte Wolter skal spille Hjørdis. Har vor fælles ven ​Winter-Hjelm brug for disse notitser til sit blad, så meddel ham dem. Og kom så snart herned! Vi bliver i München til 1ste August. Med hjertelig hilsen fra min hustru og mig selv tegner jeg mig Deres hengivne

Henrik Ibsen.

Ludvig Josephson, var en svensk teaterleder og dramatiker. I årene 1873–1877 ledet Josephson Kristiania teater, der han blant annet iscenesatte Henrik Ibsens Peer Gynt og innførte operaforestillinger.

 

Brev fra Henrik Ibsen til Ludvig Josephson, 15.7.1876

München den 15de Juli 1876.

Kære herr Josephson! Af ​Deres venlige linjer fra Helsingfors, som jeg nu netop modtog, erfarer jeg at De står i den formening at jeg ikke har besvaret ​Deres forrige brev. Dette er imidlertid ikke så. I sidste halvdel af forrige måned ​skrev jeg Dem til og brevet ligger altså i Kristiania. Af hvad jeg skrev Dem til vil jeg idag kun gentage hvad der vedkommer ​Bayreuth-forestillingerne. Dr: Grandaur bad mig sige Dem at skulde der være nogen udsigt til at få fri adgang, så måtte De selv rejse derhen og tale med Richard Wagner. Grandaur, som for tiden er i Passau, kommer også til Bayreuth som udsending for ​det herværende hoftheater, ligeså hofkapelmester Levi. Begge vil kunne være Dem til nytte; men ​skynd Dem hid for at vi nærmere kan tale om dette og meget andet. Jeg bliver her til den 5te August.

Dette skriver jeg idag i al hast, og i håb om at det vil nå frem i rette tid tegner jeg mig Deres venskabeligst forbundne

Henrik Ibsen.

Ludvig Josephson, var en svensk teaterleder og dramatiker. I årene 1873–1877 ledet Josephson Kristiania teater, der han blant annet iscenesatte Henrik Ibsens Peer Gynt og innførte operaforestillinger.

 

Brev fra Henrik Ibsen til Edvard Grieg, 4.8.1876

München, den 4de August 1876.

Kære herr Grieg! ​

Deres venlige brev, som jeg nu netop modtog, skynder jeg mig herved i al hast at besvare.

Vi rejser imorgen til Tyrol, hvor vi bliver til slutningen af September. Vort opholdssted er Gossensass, en landsby og station ved Brenner-jernbanen, mellem Brenner og Sterzing. De må altså rejse over München, Rosenheim og Innsbruck, fra hvilken sidstnævnte by der kun er 3–4 timers jernbanefart til Gossensass. Vi logerer dersteds rimeligvis i ​værtshuset «Bräuhaus», i ethvert fald vil De der få rede på os, hvis De ikke foretrækker iforvejen at underrette os om Deres ankomst. De vil være os hjertelig velkommen og jeg håber at De ikke gør opholdet altfor kort. ​ Efter de anstrængende nydelser i Bayreuth kan De tiltrænge frisk fjeldluft, og den findes deroppe.

I håbet om snart at få se Dem og tale med Dem tegner jeg mig Deres venskabeligst forbundne

Henrik Ibsen.

 

Utdrag av Edvard Griegs anmeldelse fra Festspillene i Bayreuth …